Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelanden och nyheter

| Nyheter

VibroSense Dynamics AB (VibroSense) - Flera positiva tecken från marknaden när Bolaget arbetar vidare och genomför sin affärsplan.

Arbetet har utförts på flera fronter parallellt där Bolaget har genomför olika marknadsaktiviteter och stöttat sina kunder samt partners inom flera forskningsstudier. VibroSense har även identifierat att det finns ett uttalat stort intresse i Sverige hos personer med diabetes, att själva betala för en fotunderökning utanför den offentliga vården.

| Nyheter
VibroSense Dynamics (VibroSense) ökade aktiviter i Tyskland och Norden har tagits emot väl av marknaden. I Tyskland har VibroSense identifierat en ny strategi med befintliga reimbursement-koder som bedöms underlätta bolagets expansion i Tyskland väsentligt. VibroSense har fått positiv respons från sina markandsaktiviter mot såväl kunder och investerare.
| Nyheter
Den 6 oktober 2022 beslutade årsstämman i VibroSense Dynamics AB (publ) (”VibroSense” eller ”Bolaget”) om ett incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner av serie TO2022/2025:S för styrelseledamöter och ett incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner av serie TO2022/2025:N till medarbetare i Bolaget. Teckningsperioden för deltagande i respektive incitamentsprogram har nu avslutats och teckningsoptionerna har tilldelats. Styrelseledamöter och medarbetare tecknade totalt 130 000 teckningsoptioner till teckningskursen 1,03 kr per teckningsoption, varav 75 000 teckningsoptioner tecknades av styrelseledamöter och 55 000 teckningsoptioner tecknades av medarbetare.
| Pressmeddelanden
En klinisk studie inom onkologi har visat att cannabisolja ger en markant minsking av nervskador under den inledande delen av behandlingen. Studien är genomförd på avdelningen för klinisk Onkologi på Sjællands Universitetssjukhus i Roskilde där man använt VibroSense Meter® II för att undersöka hur känseln påverkas under hela behandlingen.
| Pressmeddelanden
Kliniken för neurofysiologi vid Uleåborgs universitetssjukhus i Finland köper instrumentet VibroSense Meter® II. Ordern omfattar en full licens med tillgång till samtliga hand- och fotundersökningar och har ett totalt värde om drygt 420 000 SEK inklusive årliga licensintäkter.
| Regulatoriska pressmeddelanden
Första kvartalet har inneburit nya framsteg för VibroSense. Topprankade tyska diabeteskliniker har beslutat att utvärdera VibroSense Meter ® II vilket i sin tur kan skapa starka referenskunder för bolaget i Tyskland. Under september månad levererades de första två exemplaren av instrument till Kina – en viktig milstolpe för bolagets ambition att skapa en stark position på den kinesiska marknaden, som är den största i världen för diabetesvård.
| Regulatoriska pressmeddelanden
VibroSense Dynamics AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 6 oktober årsstämma i Malmö. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.
| Pressmeddelanden
Diabeteskliniken på universitetsjukhuset Klinikum Stuttgart utvärderar VibroSense Meter® II med start den 11 oktober 2022. I samband med detta diskuteras även ett forskningssamarbete mellan kliniken och VibroSense Dynamics med fokus på nervskador i fötterna orsakade av diabetes.
| Pressmeddelanden
De två första instrumenten VibroSense Meter® II, har nu levererats till Kina och mottagits av VibroSense nya kinesiska partner UMCARE. Instrumenten med dess applikation ”Diabetic Foot Screening” ingår som en del i UMCAREs satsning att förbättra vården av diabetesfoten i Kina.
| Pressmeddelanden

Diabeteskliniken Herz und Diabetescentrum Nordrhein-Westfalen (HDZ NRW) utvärderar VibroSense Meter® II med planerad start den 22 september 2022.

Diabeteskliniken på HDZ NRW är en topprankad klinik på universitetssjukhuset i Bochum i Tyskland.  Kliniken har de senaste två åren (2020 och 2022) fått den högt ansedda utmärkelsen ”5-Sterne-Auszeichnung” som delas ut av institutet ”Bundesverband Klinischer Diabetes-Einrichtungen” (BKvD).

| Regulatoriska pressmeddelanden

Aktieägarna i VibroSense Dynamics AB (publ), org.nr 556669-2223, kallas härmed till årsstämma den 6 oktober 2022 kl. 16.00 i Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, Malmö. Rösträttsregistrering startar kl. 15.30.

| Regulatoriska pressmeddelanden

Idag, den 5 juli 2022, avhöll VibroSense Dynamics AB (publ) extra bolagsstämma i Malmö. Vid stämman fattades följande beslut.

Byte av revisor
Stämman beslutade att entlediga revisionsbolaget MOORE Malmö AB som revisor för bolaget samt valde det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till revisor för bolaget intill slutet av nästkommande årsstämma.

| Regulatoriska pressmeddelanden
Aktieägarna i VibroSense Dynamics AB (publ), org.nr 556669-2223 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 juli 2022 kl. 17.30 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, i Malmö. Rösträttsregistrering startar kl. 17.15.
| Nyheter
Efter att ha deltagit i DIABETES KONGRESS 2022 i Berlin 25-28 maj och besökt första potentiella KOL-kliniker, kan VibroSense konstatera flera omedelbara och positiva möjligheter på den tyska marknaden.
| Pressmeddelanden

VibroSense publicerar sin delårsrapport för räkenskapsårets tredje kvartal den 4 maj 2022.

Fredagen den 6 maj, kl 10:00 - 11:00 hålls sedan en fördjupad webbsänd presentation av kvartalsrapporten samt genomgång av delar av bolagets verksamhet. I samband med detta ges även en statusuppdatering över lanseringen av Diabetes Foot Screening, samt introduktionen av VibroSense Meter II i Kina.

Klicka på länken för att registrera deltagande. Registreringen bekräftas via epost med en länk för att ansluta till konferensen.

| Pressmeddelanden
När St. Olavs Universitetssjukhus i Trondheim nu går över till VibroSense Meter® II-systemet innebär det att samtliga kliniker för Arbets- och Miljömedicin på universitetssjukhusen i Norge är uppgraderade.
| Pressmeddelanden
Efter avslutad kartläggning av den tyska marknaden inleder VibroSense nästa steg i etableringen av försäljning i Tyskland. I planen ingår att introducera bolagets huvudprodukt VibroSense Meter II på utvalda referenskliniker
| Regulatoriska pressmeddelanden
VibroSense Dynamics AB (VibroSense) har fått bolagets hittills största order med ett värde på drygt 38 miljoner SEK. Det är den nya kinesiska storkunden och återförsäljaren Genertec Universal Medical Group (UMCARE) som lagt en första order på VibroSense Meter® II i ett avtal som inledningsvis sträcker sig över tre år. Ordern är villkorad mot att produkten VibroSense Meter® II erhåller ett marknadsgodkännande i Kina.
| Pressmeddelanden
VibroSense Dynamics AB (VibroSense) har i dag tecknat ett exklusivt distributörsavtal med det kinesiska statsägda bolaget Genertec Universal Medical Group (UMCARE).
| Pressmeddelanden
VibroSense Dynamics AB (VibroSense) instrument VibroSense Meter® II ingår som en del i en explorativ klinisk studie på Posturalt ortostatiskt takykardisyndrom (POTS). Syftet med studien är att undersöka om POTS även ger störningar i det perifera nervsystemet.