Hoppa till huvudinnehåll

VibroSense Dynamics beslutar om att byta VD

Styrelsen i VibroSense Dynamics AB (publ) (”Bolaget” eller ”VibroSense”) har idag, i samråd med Bolagets VD, beslutat om att utan dröjsmål inleda en rekrytering av en ny VD till Bolaget. Bolagets nuvarande VD Hans Wallin kommer att arbeta kvar i Bolaget fram till dess att en ny VD har utsetts samt under en period därefter för att säkerställa en smidig övergångsfas när Bolaget rekryterat en ny VD.

Med anledning av den senaste genomförda företrädesemissionen har styrelsen beslutat att Bolaget ska förstärka sina insatser att arbeta med distributörer och återförsäljare, parallellt med en kontinuerlig bearbetning av slutkunder. För ändamålet gör båda parter en bedömning att detta kommer kräva en annorlunda profil hos Bolagets VD med ett storarkt fokus på internationell försäljning till distributörer inom Medtech.

Med ett starkt kapitaltillskott i ryggen kommer VibroSense att inleda arbetet med en snabb internationell expansion av vårt erbjudande. Det råder enighet mellan styrelsen och Bolagets VD om att VibroSense i detta skede behöver en annorlunda VD profil för att leda Bolaget framåt. Styrelsen vill tacka Hans för det arbete han har lagt ner som VD i Bolaget och Styrelsen har fullt förtroende för nuvarande VD att leda Bolaget fram tills dess att hans ersättare är på plats.”, säger Håkan Peterson, Styrelseordförande VibroSense Dynamics AB.

Kontakt
Håkan Peterson, Styrelseordförande VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

“The new Gold Standard for reliable
detection of nerve damage”

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.
Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.