Hoppa till huvudinnehåll

Investerare

Aktien

VibroSense Dynamics aktie är noterat på Spotlight Stock Market sedan (4/5 2015) under kortnamnet (VSD B) och handlas via banker och fondkommissionärer.

Det finns två aktieslag i VibroSense Dynamics. Bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamnet ”VSD B”. Per den 30 juni 2020 uppgick totala antalet aktier till 13 902 009 (12 302 009), varav 448 840 är A-aktier. Genomsnittligt antal aktier räkenskapsåret 2019/20 uppgick till 12 485 000 (9 820 112). A-aktierna är inte noterade för handel. En A-aktie har 10 röster och en B-aktie har 1 röst.

Ägarförhållanden

Finansiell kalender

Kommande rapporter.

Datum Rapport

Finansiella rapporter

Årsredovisningar, prospekt m.m.

Delårsrapporter

Styrelse och ledning

Håkan Petersson
Styrelseordförande

Håkan Petersson har mer än 20 års erfarenhet av ledning, försäljning, marknadsföring och affärsutveckling på internationell nivå inom Life-Science industrin. Tidigare erfarenheter omfattar ledande befattningar såsom Area Director på Gambro med ansvar för bolagets verksamhet i Östeuropa, Sales & Marketing Director på Probi AB, Försäljningschef på Mediplast AB, samt VD för medicinteknikbolaget Alteco Medical AB. Håkan har ett brett internationellt kontaktnät inom branschen.

Andra pågående väsentliga uppdrag: Senior Recruitment Consultant på Haeger & Carlsson Executive Search and Interim AB
Aktieinnehav:
Teckningsoptioner: 25 000 optioner

Toni Speidel
Styrelseledamot

Toni Speidel är civilingenjör inom teknisk fysik vid Lunds universitet och en av medgrundarna och ansvarig för forskning och utveckling i  VibroSense. Toni har mer än 30 års erfarenhet av teknikutveckling och marknadsföring. Toni har tidigare utvecklat teknisk utrustning, från konsumentprodukter till datakommunikation och medicinteknisk utrustning. Toni har de senaste 25 åren drivit ett eget konsultbolag där han utvecklat ett brett kontaktnät med erfarna konsulter och underleverantörer.

Andra pågående väsentliga uppdrag: PID Product Implementation & Development AB (Ordförande/VD)
Aktieinnehav: 391 840 A- samt 3 453 811  B-aktier, via bolag och privat
Teckningsoptioner: -

Mozhgan Dorkhan
Styrelseledamot

Mozhgan Dorkhan är specialistläkare inom diabetes och endokrinologi samt docent i endokrinologi och har varit verksam vid Skånes Universitetssjukhus i mer än 10 år där hon bedrivit kliniska forskningsstudier kring typ 2 diabetes. Sedan 2012 har Mozhgan jobbat i ledande roller inom globalt ledande diabetesföretag som Eli Lilly och Novo Nordisk samt på senare år inom svenska Life Science bolag, senast Camurus AB.


Andra pågående väsentliga uppdrag: Vice President, Global Head of Medical Affairs, Ferring Pharmaceuticals. 
Aktieinnehav: 1 600 B aktier
Teckningsoptioner: 25 000 optioner

Pontus Rehn
Styrelseledamot

Pontus Rehn har studerat väg- och vatten vid Lunds Tekniska Högskola, Change Management vid Copenhagen Business School och är certifierad styrelseledamot av StyrelseAkademien. Pontus har mångårig erfarenhet i strategiskt och operationellt arbete både i Sverige och internationellt, primärt inom diagnostik och medicinteknik. Tidigare positioner omfattar Vice President Market Development på Wellspect och Sr. Director Commercial Strategy på Karl Storz.

Andra pågående väsentliga uppdrag: VD, Simsen Diagnostics AB
Aktieinnehav: -
Teckningsoptioner: -

Göran Lundborg
Styrelsesuppleant

Göran Lundborg är läkare, Med. Dr. och Professor emeritus i handkirurgi. Göran är medgrundare till VibroSense Dynamics. Under åren 1988- 2010 var han ansvarig för avdelningen för handkirurgi vid universitetssjukhuset i Malmö. Förutom ansvarig för utbildning av medicinstudenter och kliniskt arbete bedrev Göran omfattande forskning inom nerv- och vibrationsskador med fokus på diagnostik och behandling. 

Andra pågående väsentliga uppdrag: Inga.
Aktieinnehav: 57 000 A- samt 501 791 B-aktier
Teckningsoptioner:

Hans Wallin
Verkställande direktör

Hans Wallin är utbildad i ekonomi med inriktning på internationell strategi, marknadsföring och försäljning. Han har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar i globala MedTech bolag, inom internationell marknadsföring och försäljning. Några av de organisationer som Hans har varit verksam i är Beiersdorf, Smith & Nephew och nu senast under 13 år hos Zimmer Biomet Inc. som General Manager, Global Bone Cement.

Hans har i tidigare anställningar även etablerat verksamhet och distributörsnätverk på ett flertal marknader i Mellanöstern och Sydeuropa. Han har en gedigen erfarenhet av att bygga upp och driva försäljning av medicintekniska produkter i Europa, USA och Mellanöstern.

Andra pågående väsentliga uppdrag: Inga
Aktieinnehav: 30 039 B-aktier
Teckningsoptioner: 20 000 optioner

Patent och varumärken

VibroSense Dynamics har patent- och varumärkes-skyddat centrala delar i VibroSense Meter systemet. Bolaget har tagit patent på en väsentlig del i mätmetoden som berör metodens noggrannhet och precision. I dagsläget finns det godkända och registrerade patent i Sverige, Japan, Kina, EU, Indien och Brasilien.

Varumärket ”VibroSense Meter” är godkänt och registrerat i Sverige år 2005 och inom EU år 2007. I bolaget finns ett unikt kunnande kring mätning av vibrationströsklar på ett reproducerbart sätt. En mängd variabler kan påverka mätresultatet negativt men dessa är i huvudsak kontrollerade i konstruktionen av dagens handinstrument.

Bolaget äger alla rättigheter till åldersmatchad normaldata mot vilken alla mätningar jämförs med. Denna information finns inte tillgänglig utanför bolaget.

Utöver patentet har bolaget även ett så kallat mönsterskydd, vilket innebär att ingen aktör får utforma ett instrument som liknar VibroSense Dynamics. Med mönsterskyddet har bolagets unika design på VibroSense Meter II instrumentet fått ett ännu starkare IP-skydd. Designen baseras på omfattande informationsinhämtning där användarna, det vill säga läkare, forskare och sjuksköterskor, har varit delaktiga i utvecklingen av designen.

För närvarande har designen på VibroSense Meter II mönsterskydd i EU, Japan och Kina.